Nepoznata Afrika – Debljina: san ili java

Za razliku od ostatka svijeta, u Mauritaniji važi pravilo da su žene deblje ljepše što su deblje, ali je problem kontroverzni način ishrane djece, koji se i dalje praktikuje u nekim dijelovima zemlje.

Za razliku od ostatka svijeta, u Mauritaniji važi pravilo da su žene deblje ljepše što su deblje, ali je problem kontroverzni način ishrane djece, koji se i dalje praktikuje u nekim dijelovima zemlje.