Zimski sportovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jedi­no Van­cou­ver Canucks nam­jer­ava­ju dozvoli­ti pro­da­ju 50 pos­to ka­pacite­ta svo­je dvo­rane, a Mon­tre­al Cana­di­ens plani­ra­ju otvoriti 33 pos­to ka­pacite­ta u novoj se­zoni.

Published On 24 Sep 2021