SAD i Venecuela

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Venecuela je uz po­moć Ros­neft Tradin­ga us­p­jela izvesti sto­tine hil­ja­da barela nafte prošle go­dine up­rkos sankci­ja­ma.

Published On 19 Feb 2020