Rat u Jemenu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dječi­ji fond Ujed­in­jenih nar­o­da ob­javio je da je za 11 mil­iona djece potreb­na hu­man­i­tar­na po­moć te da je 484 mil­iona dolara hit­no potreb­no za nas­tavak po­moći toj zemlji.

Published On 25 Mar 2023