Nikola Jokić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Košarkaš Den­vera je u glasan­ju do­bio 875 bodo­va i po­bi­je­dio is­pred Joela Em­bi­i­da iz Philadel­phi­je, (706 bodo­va) i Gi­an­nisa An­te­tok­oun­m­pa iz Mil­wau­kee­ja (595 bodo­va).

Published On 12 May 2022

‘Ovo je trenu­tak koji ću, sig­urno, pamti­ti ci­jeli svoj živ­ot’, rekao je na­jbolji igrač Den­vera nakon što je ost­vario reko­rd – na­j­man­je 2.000 poe­na, 1.000 skoko­va i 500 asis­ten­ci­ja u jed­noj se­zoni.

Published On 08 Apr 2022

Poli­ti­ka vješ­to ko­risti sva­ki up­jeh sporta za ličnu pro­mo­ci­ju tako je i sada kada košarkaši do­bi­ja­ju na­jveća sv­jet­s­ka priz­nan­ja i kada Đoković os­va­ja važan turnir u Parizu.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2021