Nikola Jokić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ti­ka vješ­to ko­risti sva­ki up­jeh sporta za ličnu pro­mo­ci­ju tako je i sada kada košarkaši do­bi­ja­ju na­jveća sv­jet­s­ka priz­nan­ja i kada Đoković os­va­ja važan turnir u Parizu.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 21 Jun 2021