Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šan­ga­js­ki dužnos­ni­ci pro­glasili su grad­sku epi­demi­ju pod kon­trolom, ali su također na­glasili da će nji­hov cilj do 21. maja biti spri­ječi­ti povratak in­fek­ci­ja.

Published On 16 May 2022