Dužina videa 25 minutes 25 seconds
Iz programa Recite Al Jazeeri

Recite Al Jazeeri: Dubravka Stojanović

O nacionalizmu na Balkanu, međudržavnim odnosima i reperkusijama rata u Ukrajini na zemlje Balkana, za Al Jazeeru govori profesorica Dubravka Stojanović.

Profesorica je historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oblasti njenog akademskog interesovanja su pitanje demokratije u Srbiji i na Balkanu, nacionalizam, interpretacije historije i procesi modernizacije u Srbiji.

Autorica je niza akademskih članaka i knjiga.

O nacionalizmu na Balkanu, međudržavnim odnosima i reperkusijama rata u Ukrajini na zemlje Balkana, za Al Jazeeru govori profesorica Dubravka Stojanović.

S profesoricom Stojanović razgovarao je Harun Karčić.

Izvor: Al Jazeera