Al Jazeera Business

Trendovi koji su obilježili 2022. | Al Jazeera Business

U ovom izdanju analiziramo koji su faktori najviše utjecali na ekonomije zemalja regije i kakva su očekivanja za sljedeću godinu.

Usljed makroekonomskih faktora, ekonomije zemalja regije našle su se pod ozbiljnim pritiskom, koji su najviše osjetili građani i njihovi kućni budžeti.

Zabilježeni su mnogi historijski maksimumi, poput najviše cijene goriva, hrane i stanova.

Ukratko: rekordno visoka inflacija.

U ovom izdanju analiziramo koji su faktori najviše utjecali na ekonomije zemalja regije i kakva su očekivanja za sljedeću godinu.

Izvor: Al Jazeera