Evropski sud: Potrebna bolja kontrola EU novca na Zapadnom Balkanu

Uslovi za isplatu šest milijardi eura pomoći zemljama Zapadnog Balkan trenutno nisu dovoljno mjerljivi, smatraju revizori.

Brisel je izdvojio dodatnih šest milijardi eura kako bi pomogao partnerima u regiji Zapadnog Balkana u ispunjavanju kriterija za pristupanje Evropskoj uniji (EPA)

Evropski revizorski sud saopćio je, povodom predloženog Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan od šest milijardi eura, da bi dodatni novac Evropske unije trebalo da bude dodatno zaštićen.

Kako se navodi u saopštenju ovog suda, namjera predloženog Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan, čija je vrijednost šest milijardi eura, jeste da se pomogne partnerima u regiji u ispunjavanju kriterija za pristupanje EU, prenosi Tanjug.

Kako se dodaje, ekonomsko približavanje šest partnera sa Zapadnog Balkana i EU godinama se smatra nedovoljnim, a kao odgovor na to, Evropska komisija je u novembru 2023. godine predložila uspostavljanje instrumenta za finansiranje pod nazivom Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan, u sklopu novog plana rasta za regiju.

U saopštenju se napominje da je namjera da se instrumentom podstakne ekonomski rast, poveća socio-ekonomska konvergencija sa zemljama EU i ubrza usklađivanje sa vrijednostima i zakonima EU, sa ciljem budućeg pridruživanja.

Revizori EU pozdravili su uvođenje strožijih zahtjeva za finansiranje, što je, kako se navodi, učinjeno povezivanjem isplata sa ispunjavanjem uslova koji treba da se utvrde u programima reformi za različite zemlje.

Moguće zloupotrebe EU novca

“Međutim, postoji rizik od toga da uslovi za isplatu sredstava nisu dovoljno ambiciozni i da pokazatelji nisu dovoljno jasni i mjerljivi. Također i dalje je teško osigurati da će reforme biti održive, posebno kada se uzme u obzir nezadovoljavajući administrativni kapacitet u toj regiji”, rekla je članica Evropskog revizorskog suda Laima Liucija Andrikiene.

Kako je dodala, kada se govori o programima reformi, uloga Evropske komisije ne bi trebala da se ograniči na iznošenje primjedbi, nego bi joj trebalo omogućiti da od vlada Zapadnog Balkana može da zatraži da te programe preispitaju ili izmjene ako to bude potrebno.

S obzirom na to da se u okviru trenutnog budžeta EU pretpristupnim zemljama, uključujući Tursku, već stavlja na raspolaganje više od 14 milijardi eura, revizori su istakli da iznosi koji će se osigurati u okviru predloženog instrumenta čine znatno povećanje, više od 40 posto, finansiranja predviđenog za Zapadni Balkan do 2027. godine.

Izvor: Agencije