Nina Vujačić

Nina Vujačić

Nina Vujačić je urednica rubrike kultura u Nezavisnom dnevniku "Vijesti" iz Podgorice


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jed­na od na­jti­ražni­jih turskih kn­jiževni­ca i kolum­nistk­in­ja, koja je ob­jav­i­la bro­jne ro­mane i kratke priče, radi­la kao sce­nar­ista i pro­du­cent TV ser­i­ja i fil­mo­va, ima i bosanske ko­ri­jene.

Published On 26 Jan 2020

Go­jko Čelebić, pisac, his­toričar kn­jiževnos­ti, diplo­ma­ta, sce­nar­ista i režis­er, gov­ori o Ko­torskom mis­alu, zetskim vladari­ma Balšići­ma… ali i mi­norim au­tori­ma.

Published On 27 Dec 2019