Nataša Jokić

Nataša Jokić

Nataša Jokić je novinarka kojoj su u fokusu teme iz Evropske unije. Iz Strasbourga i Francuske izvještava za Radio Beograd i piše za Balkan Magazin.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fan­cuz Thomas Pes­quet, s još tro­ji­com člano­va posade, us­p­ješno je sle­tio na Među­nar­o­d­nu svemirku stan­icu, gdje je preuzeo mjesto za­pov­jed­ni­ka šestom­je­sečne mis­i­je ‘Al­pha’.

Published On 25 Apr 2021