Miroslav Filipović

Miroslav Filipović

Miroslav Filipović je novinar hrvatskog portala net.hr te autor tekstova u mnogim dnevnicima, sedmičnicima i mjesečnicima - na papirnatom i u virtualn... om prostoru. Najduže se zadržao u Glasu Slavonije, u kojem se profilirao u hroničara hrvatske stvarnosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kao što svome djete­tu roditelji gov­ore da je za njih na­jbol­je i na­jl­jepše, tako se i ovd­je tepa ‘našim’ no­gometaši­ma, rukometaši­ma, tenis­er­i­ma…

blog by Miroslav Filipović
Published On 28 Dec 2022

Vri­jeme iščeki­van­ja Božića pretvo­rilo se u masovnu potrošačku groznicu u ko­joj se iz fokusa izgu­bio Isus, a duhovni smisao blag­dana us­tukn­uo je pred ma­ter­i­jal­nim.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 Dec 2022

Za grad koji pati od loše re­dovne sao­braća­jne reg­u­lacije i gdje su adrese na­jviših državnih in­sti­tu­ci­ja u starom di­jelu gra­da sva­ki dolazak stra­nog gos­ta pret­vara se u noćnu moru.

Published On 14 Nov 2022