Tajvan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vježbe u oblasti Taj­van­skog moreuza su ‘neophod­na mjera za oču­van­je na­cionalnog su­v­eren­ite­ta’, navelo je ki­nesko min­istarst­vo odbrane.

Published On 10 Nov 2021