Iran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iran­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Hos­sein Amir-Ab­dol­lahi­an iz­javio je su Iran i SAD postigli spo­razum o razm­jeni zarobljeni­ka i do­dao da se nada da će do razm­jene doći usko­ro.

Published On 12 Mar 2023