Gvineja Bisao

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­js­ka i opozi­ci­ja oformili su tranzi­ci­jsko ti­je­lo pred raz­gov­ore s re­gion­al­nim blokom, dok rad­ni­ci pozi­va­ju na štra­jk.

Published On 16 Apr 2012