Finska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fin­s­ka i Šved­s­ka za­tražile su pridružen­je NATO-u nakon počet­ka ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu, ali je Turs­ka odbi­la po­držati taj za­ht­jev sve dok se ne is­pune njeni uslovi.

Published On 08 Dec 2022

Pogranič­na straža plani­ra sagra­di­ti između 130 i 260 kilo­metara ogra­da, što će pokri­ti 10 do 20 pos­to granice, fokusir­a­jući se u pr­vom redu na granične pri­je­laze i okol­na po­druč­ja.

Published On 17 Nov 2022