Čile

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U na­jneizv­jes­ni­joj pred­sjed­ničkog utr­ci od povrat­ka demokrati­je 1990. po­bi­je­dio je lje­vičars­ki poli­tičar hrvatskih ko­ri­je­na Gabriel Boric, postavši na­jm­lađi pred­sjed­nik Čilea.

Published On 20 Dec 2021