Bliski istok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon ra­zočaren­ja u irač­ki rat, ko­lap­sa iran­skog nuk­learnog spo­razu­ma, noćnih mora neusp­jelih in­ter­ven­ci­ja u Sir­i­ji i Li­bi­ji, i re­pub­likanci­ma i demokrata­ma je dos­ta Bliskog is­to­ka.

Published On 29 Jul 2022