Hamid Dabashi

Hamid Dabashi

Hamid Dabashi je profesor iranskih studija i komparativne književnosti na Univerzitetu Columbia u New Yorku. Njegova najnovija knjiga nosi naziv "Arap... sko proljeće: Kraj postkolonijalizma" (Zed 2012).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sis­tem­atsko uruša­van­je amer­ičke demokrati­je postavl­ja iz­glede post­demokratskog svi­je­ta – svi­je­ta u ko­jem države ne­ma­ju funkcioni­ra­jući demokrats­ki mod­el na koji će se ugle­dati.

opinion by Hamid Dabashi
Published On 20 Jun 2021