Kontekst: Digitalno nasilje

Koliko se i kako zloupotrebljava moć interneta? Može li online sadržaj biti uzrok nasilja? Kome to prijaviti i koje su efikasne mjere zaštite? Kako utvrditi ko stoji iza lažnih profila?   Digitalno nasilje je rastući problem savremenog društva. Istraživanja pokazuju da je više od 80% srednjoškolaca barem jednom u životu bilo izloženo rizicima koje nosi […]