Kontekst: Vantjelesna oplodnja

Što učiniti kada silno želite potomstvo, ali ta želja nikako da se pretvori u stvarnost? Studije su pokazale da je učestalost uzroka steriliteta kod muškaraca i žena približno jednaka. Tek kod svakog petog para problem steriliteta imaju oba partnera.  Više od 15 posto parova, ili svaki šesti fertilne dobi, u Hrvatskoj suočen je s dijagnozom […]