Čorkalo o pristizanju izbjeglica na Lezbos

Izbjeglice koje dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom već dvije sedmice blokiraju željeznički saobraćaj između Makedonije i Grčke, zato što im je Skoplje uvelo mjeru zabrane ulaska u zemlju. Zbog blokade, prema procjeni grčke željeznice, gubici iznose blizu 1,5 miliona eura. Ukoliko ovo stanje potraje, veće kompanije najavljuju da će prekinuti saradnju sa grčkom […]