Kontekst: Dužničko ropstvo

Jesu li zemlje regije u dužničkom ropstvu? Mogu li podnijeti otplatu visokih rata dugova u narednoj godini? Šta će to značiti za ekonomiju i socijalnu sliku zemalja Zapadnog Balkana? Imaju li vlasti rješenja ili se problem odgađa novim zaduženjima? Entiteti Bosne i Hercegovine u 2014. godini moraju uplatiti rekordne rate dugova međunarodnim povjeriocima. Prema posljednjim […]