Kontekst: Nezakonito prisluškivanje

Je li u državama regije nezakonito prisluškivanje već decenijama uobičajeno? Zašto je smijenjen direktor Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Hrvatske? Kako spriječiti zloupotrebe u radu obavještajnih službi i prikupljanju podataka? Mogu li građani imati povjerenja u državu i funkcionisanje institucija pravnog sistema? U Hrvatskoj je aktuelna nova afera – Prisluškivanje. Od obavještajnih afera, problema narušavanja […]