Edhem Bičakčić: Nema rješenja bez oštrih reformskih poteza

Bh. šanse su, prije svega, u poljoprivredi, energetici i turizmu

Piše: Edhem Bičakičić

Naredna 2012, kao godina krize za Bosnu i Hercegovinu, mora biti godina šanse za izlazak iz krize. Ako apstrahujemo političku krizu i sve donedavni problem u formiranju vlasti na državnom nivou, na federalnom nivou morali bi se povući određeni oštri reformski potezi, čiji bi rezultat u konačnici bilo stvaranje nove vrijednosti, što bi rezultiralo povećanjem stope rasta industrijske proizvodnje i bruto društvenog proizvoda (BDP).

To nisu ni u kojem slučaju ekonomske mjere koje će dodatno opteretiti postojeće privredne subjekte. Ne mogu se očekivati nikakvi pozitivni efekti od mjera koje bi dodatno opterećivale privredne subjekte. Šansa postoji, prije svega, u promjenama administrativne procedure. Niz projekata, od općinskog, preko kantonalnog, do federalnog nivoa, iako posjeduju svu neophodnu dokumentaciju, iako su prošli svi razumni i na zakonu zasnovani rokovi, čeka odgovore na različitim šalterima i protokolima institucija.

Šansa postoji, prije svega, u promjenama administrativne procedure. 

Problem su neosposobljenost osoblja i korupcija i ovo se može rješavati samo promjenama kadrova, ali ne po stranačkoj podobnosti, već po mjerljivoj efikasnosti. Potrebni instrumentarij za ovu mjeru ima federalna Vlada. Problemi moraju biti centralno proučeni, posebno kada se radi o stranim investicijama, a potrebno je otkloniti i kočnice koje egzistiraju u javnim preduzećima koje još uvijek monopolski nastupaju. Sve otvorene kreditne mogučnosti za projekte treba putem koordinacije na federalnom nivou učiniti operativnim, što sada nije slučaj.

Poticaji domaćoj proizvodnji

Federalna Vlada može, a trebala bi, ustrojiti praćenje kapitalnih investicija i grantova javnih preduzeća, kao i odgovarajuće evidentiranje na kantonalnom i općinskom nivou, što bi dinamiziralo investicijski ciklus. Sredstva doprinosa za nezaposlenost se moraju upotrijebiti prvenstveno za novo produktivno zapošljavanje, na osnovu posebnog akcionog programa Vlade, uz pojačanu kontrolu radno pravnog zakonodavsta od strane inspekcijskih organa i poreske uprave.

Koncesioni prihodi u narednoj godini moraju biti precizno evidentirani, naplaćeni, a očekivanja su da mogu bilježiti eksponencijalni rast, što bi vladine analize za sve nivoe trebale pokazati i dati smjernice djelovanja. Troškovi administracije koji nemaju karakter plaće, mogu biti ograničavani i ukidani, kako bi se na tim pozicijama ostvarile uštede.

Izvozni prihodi moraju biti precizno evidentirani i poticani raspoloživim mjerama.

Poticaji domaćoj proizvodnji moraju biti adekvatno proučeni s mjerljivim efektima, a šanse su, prije svega, u poljoprivredi, energetici i turizmu.

Izvozni prihodi moraju također biti precizno evidentirani i poticani raspoloživim mjerama, što će u konačnici imati efekte u novom produktivnom zapošljavanju.

Ovo su samo naznake nekih mjera za koje danas izgleda nema sluha i razumijevanja, a koje, prema mom mišljenju, mogu pomoći.