Edhem Bičakčić

Edhem Bičakčić

Edhem Bičakčić rođen je 1952. godine u Sarajevu, gdje je završio Elektrotehnički fakultet. Radio je u GP Bosna i u JP Elektroprivreda, čiji je general... ni direktor bio od 1992. do 1997. Obavljao je dužnost premijera Federacije BiH u dva mandata od 1997. do 2001. godine. Trenutno je direktor i osnivač kompanije za projektiranje, inžinjering i konsalting u elektroenergetici.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Šansa postoji, prije svega, u promjenama administrativne procedure. Niz projekata, od općinskog, preko kantonalnog, do federalnog nivoa, iako posjeduju svu neophodnu dokumentaciju, iako su prošli svi zakonski rokovi, čeka odgovore na različitim šalterima i protokolima institucija.

Published On 02 Jan 2012