Ramzan Kadirov

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­tra­ga o rat­nim zločin­i­ma oko Ki­je­va

Fran­cus­ki poli­ca­j­ci dop­uto­vali su u Lavov na za­padu Ukra­jine, kako bi s ukra­jin­skim kolega­ma sud­jelo­vali u is­trazi o rat­nim zločin­i­ma počin­jen­im u okoli­ci Ki­je­va.

Published On 11 Apr 2022

Čečen­s­ki au­tori­tarni lid­er Ramzan Kadirov i nje­govi blis­ki sarad­ni­ci re­dovno up­uću­ju pri­jet­nje sm­rću poz­na­tim nov­inari­ma i ak­tivis­ti­ma za ljud­s­ka pra­va, uz šut­nju Moskve.

Published On 10 Feb 2022