Rakete

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja sa sjedištem u Sin­ga­pu­ru, čiji je vlas­nik izrael­s­ki mil­i­jarder Idan Ofer, saopći­la je da is­tražu­je in­ci­dent koji se do­go­dio ot­pri­like 150 mil­ja od obale Omana.

Published On 16 Nov 2022