Podgorica

Ukupan javni dug na dan 31. decembra 2020. godine iznosio je 4,409 milijardi eura, odnosno 105,15 posto preliminarnog bruto domaćeg proizvoda.

27 Mar 2021

Crnogorska je vlada u četvrtak objavila da zbog pravila Evropske unije i domaćih zakona o državnoj pomoći više nijedan euro ne mogu uplatiti aviokompaniji.

26 Dec 2020