Nestale osobe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U go­d­i­na­ma od rata ek­shu­mi­ra­no je više od 5200 posm­rt­nih os­tata­ka žr­ta­va, od ko­jih je 4100 iden­ti­fi­ci­ra­no.

Published On 31 Mar 2022

Dok tra­je po­tra­ga za zagonet­no nestal­im mladićem, i hrvats­ki i srp­s­ki medi­ji se trude da javnost os­jete barem dio te neizv­jes­nos­ti koju proživl­ja­va otac u po­trazi za sinom u tuđem gradu.

blog by Miroslav Filipović
Published On 12 Jan 2022