Liga prvaka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­gre­bač­ki klub nije us­pio ponovi­ti pod­vig i savla­dati renomi­ra­nog ri­vala kao što je ura­dio u pr­vom kolu pro­tiv Chelsea­ja.

Published On 14 Sep 2022