Liga prvaka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UEFA želi na­gra­di­ti klubove koji su bili us­p­ješni u tak­mičen­ji­ma u pe­ri­o­du od pet go­d­i­na, uoči se­zone u koju bi bili poz­vani, kao i ekipe iz pete po snazi lige po utvrđenom ko­efi­ci­jen­tu.

Published On 29 Mar 2022