Život na kredit

Američki san | Život na kredit

Upoznajemo ”obične Amerikance”čiji se život dramatično promijenio nakon ekonomskog kraha…

U prvom dijelu ovog serijala upoznajemo ”obične Amerikance”čiji se život dramatično promijenio nakon ekonomskog kraha… Bili su prinuđeni promijeniti radna mjesta. Vidjet ćemo i čuti njihova razmišljanja o životu prije i poslije recesije, kao i o tome vjeruju li još u ostvarenje ”američkog sna”.

Izvor: Al Jazeera