Iz programa Kontekst

Kontekst: Filmske produkcije

Kada će Bosna i Hercegovina pokazati interesovanje za kulturu?

Niske cijene, jednostavne procedure, lako dostupne lokacije za snimanje i kvalitetni lokalni filmski radnici u Srbiju i Hrvatsku privlače sve veći broj stranih produkcija.
Osim promocije država, takvi projekti imaju i direktan finansijski učinak na lokalnu i nacionalnu ekonomiju.
Zakon o audiovizuelnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini još nije usvojen, a poticaja za strane produkcije nema.

Kada će Bosna i Hercegovina pokazati interesovanje za kulturu? Kako su to postigle susjedne zemlje i koliko novaca im je to donijelo?

O tome smo razgovarali u Kontekstu. Naši gosti bili su:

– dramaturg i direktor Filmskog centra Srbije Boban Jevtić,

– filmski kritičar i direktor Hrvatskog audiovizualnog centra Daniel Rafaelić, i

– šef Industrijskog odjela Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.