UNICEF: U svijetu 333 miliona djece živi u ekstremnom siromaštvu

Regija podsaharske Afrike snosi najveći teret dječijeg siromaštva, 40 posto djece iz ekstremnog siromaštva u svijetu je u ovom području.

Cilj okončanja dječijeg siromaštva do 2030. godine neće biti postignut ako se nastavi ovim tempom, tvrdi UNICEF (Reuters)

Dječiji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) objavio je da 333 miliona djece, otprilike svako šesto dijete u svijetu, živi u ekstremnom siromaštvu.

UNICEF i Svjetska banka zajednički su pripremili izvještaj pod nazivom “Djeca koja žive u siromaštvu prema međunarodnoj liniji gladi”.

U izvještaju su naveli da se broj djece koja žive ispod granice od 2,15 dolara dnevno i koja se smatraju “ekstremnim siromaštvom” smanjio za 13 posto od 2013. do 2022. godine, sa 383 na 333 miliona.

U izvještaju je istaknuto da će se o ciljevima održivog razvoja UN-a razgovarati i na sastancima Generalne skupštine UN-a, koji će početi u New Yorku sljedeće sedmice, prenosi Anadolija.

Porasla stopa siromaštva djece

Naveli su da cilj okončanja dječijeg siromaštva do 2030. godine neće biti postignut ako se nastavi ovim tempom.

U izvještaju je istaknuto da regija podsaharske Afrike snosi najveći teret dječijeg siromaštva i navedeno da je 40 posto djece iz “ekstremnog siromaštva” u svijetu u ovoj regiji.

U izvještaju je također istaknuto da je stopa siromaštva djece u ovoj regiji, koja je 2013. godine iznosila 54,8 posto, porasla na 71,1 posto u 2022. godini.

UNICEF i Svjetska banka pozvali su vlade i zainteresirane strane da daju prioritet ovom pitanju kako bi se okončalo siromaštvo djece.

Izvor: Agencije