SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbog br­zog širen­ja var­i­jante omikro­na, mnoge su zeml­je pono­vo ograničile kre­tan­je i za­oštren je prob­lem nes­tašice radne snage, a pore­meća­ji u snab­d­je­van­ju potak­li su in­flaciju.

Published On 26 Jan 2022