Analiza snimaka Al Jazeere: Okupator kopa rov u Gazi i smanjuje broj svojih vozila na nekoliko područja

Snimci pokazuju da izraelska vojska konstruiše put koji u potpunosti presijeca centralni dio Gaze, protežući se do obale Sredozemnog mora.

Okupacija u unutrašnjosti Pojasa Gaze (AFP / izraelska vojska)

Analiza Al Jazeerinih satelitskih snimaka otkrila je niz aktivnosti u operacijama koje sprovodi izraelska okupatorska vojska u Pojasu Gaze, uključujući i pozicije njenih vozila duž ključnih osovina.

Analiza, koju je u mreži Al Jazeera provela Agencija za praćenje i verifikaciju vijesti Sanad, temelji se na satelitskim snimcima zabilježenim 24. i 30. novembra na raznim područjima Pojasa Gaze.

Rov u centralnoj Gazi

Na snimcima zabilježenim 24. novembra može se vidjeti proces iskopavanja rova od strane izraelskih snaga, koji započinje u oblasti Juhr al-Dik (istočno od centralnog dijela Pojasa Gaze) i proteže se na dužini od približno 1,8 kilometar.

Radovi na iskopavanju su napredovali, tako da je dužina rova dostigla 2,7 kilometara, prema fotografijama od 30. novembra. Svrha iskopavanja rova još uvijek nije poznat.

Rov koji su iskopale izraelske snage djeluje slično rovovima koji su uočeni na različitim područjima na poluotoku Krimu, koji je pod ruskom kontrolom tokom rata sa Ukrajinom proteklih mjeseci.

Rov se proteže od područja Juhr Al-Dik u dužini od 2,7 kilometara (Plant)

Put do mora

Osim toga, snimci pokazuju da izraelska vojska konstruiše put koji u potpunosti presijeca centralni dio Gaze, protežući se od ulaza u Juhr Al-Dik na istoku do obale mora na zapadu. Izraelske snage su asfaltirale put kako bi olakšale brže kretanje vozila.

Trenutno je znatan broj vozila koncentrisan izvan Pojasa, istočno od  ulaza u Juhr Al-Dik. Ova vozila bi mogla biti dio oklopnih vozila koja su se povukla tokom primirja ili su u fazi pripreme za eventualne nove operacije.

Put se proteže od istoka Pojasa Gaze do obale Mediterana (Plant)

 

Šatori okupatorskih snaga

Snimci zabilježeni 30. novembra pokazuju prisustvo određenog broja šatora koji se vjerovatno koriste za sklonište vojnika zapadno od Beit Lahia, u sjevernom Pojasu Gaze.

Šatori okupatorskih snaga zapadno od Beit Lahia (Plant)

 

Broj izraelskih vozila

Što se tiče raspoređivanja vojske, snimci zabilježeni 30. novembra pokazuju da se broj vojnih vozila u Pojasu Gaze smanjio za približno 56 i 60 posto, i to na sljedeći način:

  • Smanjenje broja vozila na osovini Beit Hanoun sa 78 vozila 24. novembra na 29 vozila 30. novembra
  • Smanjenje broja vozila na osovini Beit Lahia sa 287 vozila 24. novembra na 134 vozila 30. novembra
  • Smanjenje broja vozila na osovini Wadi Gaza sa 371 vozila 24. novembra na 170 vozila 30. novembra

Osim toga, zabilježeno je i smanjenje broja teških vozila u odnosu na povećanje broja lakih vozila.

Mapa invazije

Mapa izraelske invazije pokazuje da su se snage proširile na sjevernom i središnjem dijelu Gaze, te da se obim njihovih operacija proširio na rušenje objekata, poljoprivrednih staklenika i nivelaciju zemljišta u namjeri da pronađu tunele palestinskog otpora.

Okupacione snage su proširile obim svojih operacija rušenjem objekata i nivelacijom zemljišta (Plant)

 

Izvor: Al Jazeera