KULTURA

Bolne uspomene iz djetinjstva u nacističkoj Njemačkoj Carleu su dale poticaj da piše za djecu; postao je svjetski slavan krajem 1960-ih kad je napisao “Vrlo gladnu gusjenicu”.

27 May 2021