Evropski parlament odobrio plan za reformu i rast Zapadnog Balkana

Privremeni sporazum regiji omogućava pristup dodatnoj finansijskoj pomoći od šest milijardi eura u periodu od 2024. do 2027. godine.

Za sporazum glasalo 517 od 603 zastupnika Evropskog parlamenta, 56 je bilo protiv, a 30 je bilo suzdržano (Julien Warnand/Pool via REUTERS)

Evropski parlament (EP) odobrio je privremeni sporazum sa Vijećem EU o Instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, kojim se regiji omogućava pristup dodatnoj finansijskoj pomoći od šest milijardi eura u periodu od 2024. do 2027. godine, prenosi agencija Tanjug i dodaje kako je za sporazum glasalo 517 od 603 zastupnika EP, 56 je bilo protiv, a 30 je bilo suzdržano.

Nakon ovog glasanja, otvara se mogućnost za uspostavljanje Instrumenta za reformu i rast za Zapadni Balkan. Predsjedništvo Vijeća EU i Evropski parlament postigli su 4. aprila privremeni sporazum o uspostavljanju ovog instrumenta koji su potom podržale države članice EU i odbori EP-a za vanjske poslove i budžet.

Pogodnosti i prije članstva

Instrument za reformu i rast za Zapadni Balkan centralni je dio novog Plana rasta za Zapadni Balkan, koji je u novembru 2023. godine predstavila Evropska komsija, a osmišljen je da podrži unutrašnje reforme na Zapadnom Balkanu tako što će pružiti određene pogodnosti članstva u EU i prije pristupanja Uniji.

Instrument ima za cilj pokretanje društveno-ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu, unapređivanje ekonomskog rasta i približavanja EU. Očekuje se da će se instrumentom u periodu od 2024. do 2027. partnerima EU sa Zapadnog Balkana osigurati do dvije milijarde eura u grantovima i četiri milijarde eura u kreditima kako bi se podržao Zapadni Balkan na putu ka pridruživanju EU.

Isplata ovih sredstava zavisi od uspješne primjene određenih reformi navedenih u reformskoj agendi svake države korisnice. Instrumentom će biti dopunjen postojeći Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III) i značajno povećana finansijska pomoć regiji.

Prava manjina

Za dobijanje podrške iz instrumenta u privremenom sporazumu koji proističe iz međuinstitucionalnih pregovora navode se i određeni preduvjeti, kao što je poštivanje demokratskih mehanizama, nezavisnost pravosuđa i vladavina prava, kao i garantiranje poštovanja svih obaveza ljudskih prava, uključujući prava manjina.

Kao uvjet navodi se i konstruktivni angažman Srbije i Kosova “sa mjerljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji odnosa” sa ciljem da se u potpunosti provedu sve obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa i njegovog implementacionog aneksa, kao i svih prethodnih sporazuma o dijalogu i angažuju se u pregovorima.

Izvor: Agencije