EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Briselski portal ‘Politico’ napominje da je prvi izazov s kojim se suočava pisac govora za Evropsku uniju u tome kako zainteresirati slušatelje za politike koje im nisu bliske.

Published On 14 Sep 2023