Yannick Giovanni Marshall

Yannick Giovanni Marshall

Yannick Giovanni Marshall je akademik i predavač Afričkih studija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Artikulacija programa oslobađanja od historijski anticrnačke institucije ne bi trebala biti povezana sa marketingom.

Mišljenje autora Yannick Giovanni Marshall
Published On 11 Dec 2020