Vesna Rajnović

Vesna Rajnović

Vesna Rajnović je profesorica filozofije i diplomirana indologinja, zaposlena u dvije riječke gimnazije u kojima predaje filozofiju i etiku. Kolumnist... ica platforme Analiziraj, povremeno piše i za portal Tačno.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Svih 630 dokra­jčeno, uništeno da ne os­tane niti jedan trag, niti jed­na us­pom­e­na na mostarske par­ti­zane i an­tifašis­tičku his­tori­ju gra­da.

opinion by Vesna Rajnović
Published On 16 Jun 2022