Souhayb Jawhar

Souhayb Jawhar


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sig­urnos­ni izvori kažu da je 48 mladića nesta­lo iz Tripoli­ja tokom pro­tek­lih neko­liko mjese­ci i sum­n­ja se da su se pridružili oružanoj grupi Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Iraku.

Published On 06 Feb 2022