Samir Karić

Samir Karić

Samir Karić je novinar i glumac. Nekoliko godina je bio dopisnik Oslobođenja iz Tuzle. Posljednje dvije godine je pisao za dnevni list Faktor i portal... Faktor.ba. Tekstove je objavljivao i u sedmičnim novinama Dani i Stav. Igrao je u predstavama Klasni neprijatelj, Srebrena krv, a autor je tekstova i izvršni producent predstave Bosanska bajka. Jedan je od autora prvog bh. stripa o genocidu Prešli su.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Stanovni­ci nasel­ja Li­pl­ja su za­pos­tavl­jeni, i svo­je prob­leme uglavnom rješava­ju sami i uz po­moć pri­jatel­ja i do­brih lju­di.

Published On 21 Jun 2018