Musa al-Gharbi

Musa al-Gharbi

Musa al-Gharbi je viši saradnik Jugozapadne inicijative za proučavanje sukoba na Bliskom istoku (SISMEC).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Razu­mi­je­van­je uzro­ka privlačnos­ti ISIL-a ključno je za suprot­stavl­jan­je i kon­ačno nanošen­je po­raza ovoj grupi.

opinion by Musa al-Gharbi
Published On 19 Jun 2015