Marko Popović

Marko Popović

Marko Popović je studirao filmsku režiju u Pragu i Beogradu. Autor je dokumentarnih filmova i pozorišnih predstava, kurator filmskih programa i produc... ent kulturnih događaja. Živi u Bratislavi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Šta se to tokom 16 go­d­i­na EU članst­va de­si­lo sa zeml­ja­ma sred­nje Evrope?

Published On 11 Nov 2020