Khurshid Daly

Khurshid Daly

Khurshid Daly je sirijski novinar. Diplomirao je žurnalistiku na Univerzitetu u Siriji 1991. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nes­la­gan­ja PKK-a i KDP-a mogu dovesti do sveopće de­struk­ci­je i otvoriti put up­li­tan­ju re­gion­al­nih i među­nar­o­d­nih sna­ga.

opinion by Khurshid Daly
Published On 13 Jul 2016