Hena Divanović

Hena Divanović

Hena Divanović je magistra farmacije i specijalizantica farmaceutske tehnologije. U slobodno vrijeme bavi se volontiranjem, tenisom i pisanjem.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ko­rona virus nije ‘pob­je­gao iz lab­o­ra­tori­je’, ne može vam stići pošiljkom iz Kine i ne pos­to­ji dokaz da vam kućni lju­bi­mac može preni­jeti virus.

Published On 26 Feb 2020

Strast ne pred­stavl­ja trenut­no stan­je, već tra­jno us­m­jeren­je či­tave čov­jekove duše, a ja ću ove go­dine prvo nav­i­jati za strast 10 olimpi­ja­ca koji su na­po­ran dan dočekali glad­ni i bez kro­va nad glavom.

blog by Hena Divanović
Published On 06 Aug 2016