Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić je teolog i magistar religijske edukacije. Nekoliko godina je radio kao profesor u obrazovnim ustanovama na području Bihaća. Novinarstv... o je njegova druga ljubav i tim poslom se bavi dugi niz godina. Iskustvo je stekao pišući kao novinar za nekoliko štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mli­nari u Re­pub­li­ci Srp­skoj na­jav­ili su posku­pljen­je braš­na do kra­ja go­dine, što bi vjerovat­no iza­z­va­lo i posku­pljen­je u Fed­eraci­ji BiH, a posljedično i posku­pljen­je svih proizvo­da od braš­na.

Published On 02 Nov 2022

Neophod­no je naprav­i­ti pravni sub­jekt, in­fra­struk­tu­ru i školo­vati pi­lote, a tek po­tom kupi­ti let­jelice za gašen­je požara.

Published On 07 Aug 2022