Dajana Pašić

Dajana Pašić

Dajana Pašić je diplomirana žurnalistica. U svijetu novinarstva je od ratne 1993. godine. Početak karijere veže se za sportsku redakciju Večernjih nov... ina, a nastavlja pisati za Oslobođenje, Valter, Dnevni list... Autorica je publikacije o bh. privredi, koja je prevedena na dva svjetska jezika. Dugogodišnja je urednica i novinarka internetskog portala "Kupujmodomace.ba".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hu­man­is­ti­ca Sanela Jenk­ins donaci­jom od 100.000 KM po­mogla pred­stavu o odno­su Evrope pre­ma BiH u okviru obil­ježa­van­je godišn­jice Pr­vog sv­jet­skog rata u Sara­je­vu.

Published On 24 Jun 2014