Abdel Hussain Shaban

Abdel Hussain Shaban

Abdel Hussain Shaban je irački pisac i mislilac.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fal­lu­ja je žrt­va amer­ičke oku­paci­je, na­pa­da Iračke vlade uz po­dršku SAD-a, a na­jteži udar bila je ISIL-ova oku­paci­ja.

opinion by Abdel Hussain Shaban
Published On 02 Jun 2016